Διεύθυνση Studio:

Αγίας Τριάδος 7,

56429 Νέα Ευκαρπία

Θεσσαλονίκη